Welkom op de website van praktijk Anne. Praktijk Anne biedt begeleiding aan kinderen, jongeren en gezinnen bij ziekte, rouw en verlies. 
De begeleiding is zoveel mogelijk praktisch en laagdrempelig. De vraag, wens, persoonlijkheid en situatie van het kind en gezin staan tijdens de begeleiding centraal.

Ziekte, rouw en verlies zijn ingrijpende gebeurtenissen waar iedereen mee te maken krijgt. Ieder persoon beleeft en ervaart dit op zijn of haar eigen manier, moment en gaat hier verschillend mee om.

Wanneer sprake is van verlies, door ziekte, overlijden of anders, heeft dit impact op het hele gezin. Als ouder is het zoeken naar een balans tussen het ondersteunen van de kind(eren)  en het vinden van ruimte voor het eigen rouwproces. Hoe pakt u dit het beste aan in een verwarrende tijd vol vragen, onduidelijkheden en emoties?

Vaak verschilt de wijze waarop ieder gezinslid een verlies doorstaat en pakt het gezin na verloop van tijd het dagelijkse ritme weer op.  Er kunnen zaken spelen of momenten zijn waarin een gezinslid of het gezin als geheel ondersteuning nodig heeft bij de omgang met het verlies. Het zoeken naar antwoorden op onbeantwoorde of pijnlijke vragen, het begrijpen en verwerken van alles wat er gebeurd is, het omgaan met emoties of juist het vinden van rust en ontspanning om de dagelijkse activiteiten aan te kunnen.
Praktijk Anne biedt…

Een plek voor….
‘jouw verhaal’ ‘jouw emoties’ ‘jouw ervaring’ ‘jouw toekomst’ ‘jouw vraag’

Antwoord op vragen als…
‘Wat vertel ik mijn vrienden?’ ‘Hoe ga ik om met iedereen die zich zorgen om mij maakt?’ ‘Is het verkeerd als ik naar een feestje ga?’

Tips over...
‘Hoe vragen van uw kind te beantwoorden.’ ‘Wanneer uw kind wat te vertellen.’ ‘Hoe uw kind te helpen bij het uiten van emoties.’

Begeleiding bij…
Voorbereiding op wat gaat komen. Het uiten van emoties. Verwerking van een ziekenhuisopname. En meer…

Begeleiding bij ziekte, rouw en verlies
Spel is voor kinderen een heel natuurlijk communicatiemiddel. Spel vormt de basis van Anne haar begeleiding. Zowel buiten in de natuur, binnen op een veilige plek, in gesprek, in actie of in creatief spel beweegt ze met hen mee en of neemt ze hen af en toe aan de hand. Op speelse, optimistische wijze zoekt ze met het kind en gezin naar wat nodig is om krachtig om te (leren) gaan met ziekte, rouw en verlies in het moment en in de toekomst.

Begeleiding na ziekenhuiservaring
Door haar ervaring als medisch pedagogisch zorgverlener in het Juliana Kinderziekenhuis is Anne ook gespecialiseerd in begeleiding en verwerking van psychotrauma rondom een medische handeling of een ziekenhuisopname. Anne werkt dagelijks met zieke kinderen en hun ouders, broertjes en zussen. Een negatieve ervaring tijdens bijvoorbeeld een bloedafname kan veel impact hebben op het welzijn van een kind. Met een aantal basis tips en tools zorgt Anne dat u en uw kind weer met vertrouwen naar het ziekenhuis gaan.